Bỏ qua liên kết

Lộ trình của MapMetrics

Tại MapMetrics, sự đổi mới nằm ở trung tâm của mọi hoạt động chúng tôi. Bản đồ đường đi của chúng tôi không chỉ là một kế hoạch, mà là cam kết liên tục tìm kiếm cải tiến và tiến triển. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của cảnh crypto. Vì vậy, chúng tôi luôn duy trì một kênh mở để nhận phản hồi và chủ động lắng nghe ý kiến của người dùng để hoàn thiện và đẩy tiến tiến triển của chúng tôi. Cùng nhau, hãy điều hướng tương lai của crypto!

NFTs 🐺Web3 👾Bitcoin miễn phí 🚀Định vị 🛰️Lập bản đồ 🗺️Tiền điện tử 🧑🏽‍💻Lái xe để kiếm tiền 🚘DePIN📡IoT 🌐

New navigation features

Q1 2023

• SPT firmware update
• SPT in-app menu update
• $MMAPS NFT staking
• Business portal
• In-app advertising
• Free crypto drop

Mạng

Q2 2023

• App navigation update
• Invite a friend in-app
• New map
• Networking
• NFT/Crypto drop promotions
• Affiliate program
• Marketing
• SEO optimization
• Website update

AI and partnerships

Q3 2023

• AI search integration research
• Ongoing app development
• Bug fixes
• Marketing
• Push main campaign
• Business portal reach out
• Onboarding third parties
• Partnerships

• Launch v2 token

App synergy acceleration

Q4 2023

• AI integration
• Marketing strategy
• Onboarding third parties
• Mass adoption
• Increased in-app features

Development

Q1 2024

• P2P map hosting research
• P2P driver display research
• P2P voting research
• Marketing
• Driver data

Deployment

Q2 2024

• P2P map hosting deployment
• P2P driver display deployment
• P2P voting deployment
• Marketing
• Driver data

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm web của bạn.