Links overslaan
A humanoid robot, symbolizing AI and blockchain integration, meticulously examines a glowing blockchain network made of interconnected cubes. This futuristic scene merges advanced technology with the concept of blockchain.

De Synergie van AI en Blockchain: Industrieën Transformeren.

Terwijl technologie snel vooruitgaat, versmelten twee krachtige krachten, Kunstmatige Intelligentie (AI) en Blockchain, en beloven ze onze digitale wereld te revolutioneren. Blockchain biedt een transparante en veilige database voor het opslaan van gegevens, en AI kan simuleren hoe het menselijk brein problemen oplost. 

AI, zoals OpenAI's ChatGPT, is een uitstekend voorbeeld van hoe AI werkt om intelligente machines te creëren die kunnen leren en produceren zoals mensen dat doen.

Dit artikel zal onderzoeken hoe hun symbiotische relatie elkaars potentieel verbetert en innovatie stimuleert in meerdere sectoren.

AI hervormt de blockchain- en crypto-industrie.

In a neon-lit futuristic cityscape, an AI robot interacts with a colorful, luminous blockchain structure, showcasing the integration of AI and blockchain technology.

AI komt naar voren als een verandering teweegbrengende factor in de voortdurend veranderende wereld van cryptocurrency en blockchain-technologieën. Hier is hoe AI de blockchain- en cryptobranche vormgeeft.

Slimme contracten verbeterd door AI

Slimme contracten, of digitale overeenkomsten die autonoom draaien, vormen het hart van blockchain-ecosystemen. Ze vormen de basis van gedecentraliseerde apps en maken automatische transacties zonder tussenpersonen mogelijk.

Triggers in de echte wereld: Slimme contracten werken op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden binnen de blockchain. Door AI aangedreven slimme contracten gaan verder dan statische regels. Ze passen zich aan op basis van gebeurtenissen in de echte wereld, waardoor ze responsiever en relevanter worden. Bijvoorbeeld een verzekeringscontract dat automatisch uitbetalingen activeert bij vluchtvertragingen. De AI-component bewaakt vluchtgegevens en voert het contract uit wanneer dat nodig is.

 Data validatie en consensus

Blockchains bieden een krachtig instrument om gegevensintegriteit te waarborgen. De onveranderlijke aard van de technologie garandeert dat informatie niet kan worden gewijzigd nadat deze is geregistreerd, wat een sterke basis voor vertrouwen biedt. Kunstmatige intelligentie (AI) verbetert dit verder door een extra laag van validatie toe te voegen.

 AI-algoritmes kunnen minutieus transactiegegevens analyseren, op zoek naar afwijkingen en verdachte patronen. Dit maakt het mogelijk om ongebruikelijk uitgavenpatronen te identificeren in financiële transacties, bijvoorbeeld, of de herkomst van een product binnen een toeleveringsketen te verifiëren door historische gegevens te analyseren. Door de detectie van frauduleuze activiteiten en vervalste goederen mogelijk te maken, versterkt door AI aangedreven validatie het algemene vertrouwen binnen het blockchain-ecosysteem.

Het handhaven van vertrouwen in een gedecentraliseerd netwerk zoals een blockchain is afhankelijk van robuuste consensusmechanismen. AI speelt hierbij ook een cruciale rol. Door het gedrag van deelnemers binnen het netwerk te analyseren, kan AI een vitale controle uitvoeren: handelen deze deelnemers volgens de vastgestelde consensusregels? Dit zorgt er niet alleen voor dat de kernprincipes van het systeem worden nageleefd, maar helpt ook bij het opsporen van kwaadwillende actoren die proberen het systeem te manipuleren. Uiteindelijk bevordert de bijdrage van AI het vertrouwen tussen gebruikers door de integriteit van het blockchain-netwerk te waarborgen.

Schaalbaarheidsoplossingen voor Blockchain: Efficiëntie verhogen met AI

Blockchains bieden een veilige en transparante manier om gegevens vast te leggen, maar naarmate het gebruik ervan toeneemt, groeit ook de uitdaging om het toenemende transactievolume te verwerken. Hier leest u hoe AI helpt om het schaalbaarheidspotentieel van blockchains te ontsluiten:

Sharding en Dynamische Toewijzing: Stel je een enorme database voor die is onderverdeeld in beheersbare secties. Sharding doet precies dat voor blockchains, door de werklast op te splitsen in kleinere, onderling verbonden delen. Dit maakt parallelle verwerking mogelijk en verhoogt aanzienlijk de transactieverwerking. AI kan dit proces verder verbeteren door de toewijzing van shards dynamisch te optimaliseren. Het kan het netwerkverkeer en het gebruikersgedrag in realtime analyseren, waardoor transacties worden gericht naar de shard met de meeste beschikbare capaciteit.

Off-Chain Berekening voor Veeleisende Taken: Bepaalde blockchain-toepassingen, vooral die sterk afhankelijk zijn van AI, omvatten complexe berekeningen. Het verwerken van deze berekeningen rechtstreeks op de blockchain kan veel middelen vergen en transacties vertragen. AI biedt een oplossing door off-chain berekening mogelijk te maken. 

In wezen gebeurt het meeste werk buiten de hoofdblockchain, waardoor middelen vrijkomen voor kernfuncties. Bijvoorbeeld kan het trainen van complexe AI-modellen plaatsvinden op afzonderlijke systemen, waarbij alleen de uiteindelijke resultaten worden vastgelegd op de blockchain. Deze strategie van het uitbesteden houdt de blockchain gestroomlijnd en efficiënt.

Balanceren tussen Privacy en Transparantie met AI: Zero-Knowledge Bewijzen

Blockchains bieden transparantie door ontwerp, maar sommige situaties vereisen vertrouwelijkheid. Dit is waar AI in het spel komt, specifiek via een krachtig cryptografisch hulpmiddel genaamd Zero-kennisbewijzen (ZKPs).

ZKPs stellen gebruikers in staat te bewijzen dat ze bepaalde informatie bezitten zonder de informatie zelf te onthullen. Stel je voor dat je kunt bewijzen dat je oud genoeg bent om een club binnen te gaan zonder je identiteitskaart te tonen. In de context van blockchains maken ZKPs het mogelijk:

Privacy-Beschermende Transacties Transacties kunnen worden geverifieerd zonder specifieke details zoals de afzender, ontvanger of zelfs het transactiebedrag prijs te geven. Dit wordt bereikt via een specifiek type ZKP genaamd ZK-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-interactieve Argument of Knowledge).

De Kracht van de Keuze ZKPs geven gebruikers de macht om te kiezen welke informatie privé blijft. Dit bevordert een balans tussen vertrouwelijkheid en transparantie, een kenmerk van sterke blockchain-systemen. Gebruikers kunnen privé transacties uitvoeren terwijl de algehele integriteit en controleerbaarheid van de blockchain behouden blijven.

In a neon-lit futuristic cityscape, an AI robot interacts with a colorful, luminous blockchain structure, showcasing the integration of artificial intelligence (AI)and blockchain technology.

Bedrijven die AI en Blockchain samen gebruiken

CertiK: CertiK biedt tools aangedreven door AI en formele verificatie om blockchain, smart contracts en Web3-toepassingen te beveiligen. Hun technologie identificeert beveiligingsrisico's, bewaakt gegevensinzichten en visualiseert bewegingen van cryptofondsen.

Core Scientific: Core Scientific integreert gepersonaliseerde blockchain- en AI-infrastructuur met bestaande bedrijfsnetwerken. Ze upgraden fysieke infrastructuur, servers en software, wat zorgt voor optimale efficiëntie voor energie-intensieve processen.

Token Metrics: Token Metrics maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om trends in cryptocurrency te analyseren voor persoonlijke beleggingsbeslissingen. Door gegevens te scannen van meer dan 6.000 crypto- en NFT-projecten, haalt het marktinzichten op om gebruikers te helpen bij het nemen van geïnformeerde beleggingskeuzes.

Deze bedrijven tonen hoe AI en blockchain samenkomen om de beveiliging te verbeteren, de operaties te optimaliseren en innovatieve oplossingen te creëren in verschillende domeinen. Voor meer informatie over deze bedrijven die AI en blockchain samen gebruiken, lees verder hier

Conclusie

De convergentie van kunstmatige intelligentie (AI) en blockchaintechnologie, met name met de opkomst van modulaire blockchains, biedt een fascinerend vooruitzicht om verschillende sectoren van de wereldwijde economie te herstructureren. De expertise van AI in het automatiseren van taken en het verbeteren van klantervaringen sluit perfect aan bij de robuuste beveiligings- en transparantiekenmerken van blockchain. Deze krachtige combinatie kan potentieel gevestigde praktijken verstoren op het gebied van cybersecurity, supply chain management, financiële dienstverlening en gedecentraliseerde marktplaatsen. 

Deze synergetische integratie vertegenwoordigt slechts de eerste golf van innovatie. Naarmate zowel AI- als blockchain-technologieën volwassen worden, kunnen we een toename verwachten van baanbrekende toepassingen die het landschap van werk en dagelijks leven fundamenteel zullen veranderen. Deze vooruitgang belooft de manier waarop we zaken doen, middelen beheren en omgaan met de wereld om ons heen te transformeren.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw webervaring te verbeteren.