Bağlantıları atla
smart city feature cell phone towers and an energy grid with solar panels depicting DePINs.

DePINs Açığa Çıkarıldı: Dört Ana Kategoride Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı Ağlarının Keşfi

Web3 günlük yaşamımıza entegre olmaya devam ederken, sağlam bir fiziksel altyapıya ihtiyaç duyar. DeFi, kripto ve NFT'ler Web3 ekonomisi için esastır, ancak bunların çalışabilmesi için gerçek dünya platformlarına ihtiyaçları vardır. İşte burada Merkezi Olmayan Fiziksel Altyapı Ağları (DePIN'ler) devreye girer, kripto, blokzincir teknolojisi ve fiziksel altyapıyı birleştirir. Merkezi olmayan ekonomi genişledikçe, fiziksel altyapının rolü önemli ölçüde gelişecektir. 

Önceki makalelerimizin bazılarında, DePIN'lere giriş ve ilgili DePIN konularına daha derinlemesine değindik, ancak bugünkü makale DePIN'lerin dört kategorisine odaklanacak. Her kategoriye ve bunların fiziksel ve dijital dünya ile etkileşimimizi nasıl yeniden şekillendirdiğine bakalım.

Kablosuz Ağlar

DePIN çerçevesindeki kablosuz ağlar, 5G, Wi-Fi ve Bluetooth gibi çeşitli protokoller aracılığıyla temel bağlantı hizmetleri sağlar. Bu ağlar, iletişim teknolojilerine merkezi olmayan erişim sağlar ve toplulukları kablosuz altyapılarını kurma ve yönetme konusunda güçlendirir.

Kablosuz ağ kategorisine giren bir DePIN projesi örneği:

Helium Network

Helium, Internet of Things (IoT) cihazlarını bağlamaya odaklanan DePINs alanında önde gelen bir protokol olarak öne çıkıyor. Başlangıçta IoT bağlantısını merkeziyetsizleştirmeyi amaçlayan Helium, 2019'da Helium Hotspots tanıttı ve topluluk tarafından desteklenen bir kablosuz ağ kurdu. Evinize veya ofisinize bir Helium cihazı kurarak, bölgenizde kablosuz bağlantı sağlayabilir ve ağın yerel tokeni olan $HNT kazanabilirsiniz. Bu yenilikçi yaklaşım, kablosuz ağları merkeziyetsizleştirmenin yanı sıra, token ödülleri aracılığıyla katılımı da teşvik ediyor.

Sensör Ağları

Sensör ağları, trafik koşulları, hava durumu ve yerel sokakların görüntüleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplar ve işler. Bu ağlar, veri toplama ve iletme yeteneğine sahip cihazlarla donatılmış düğümlere dayanır, gerçek zamanlı izleme ve karar verme süreçlerine katkıda bulunur.

Kablosuz ağ kategorisine giren bir DePIN projesi örneği:

MapMetrics

MapMetrics, sensör ağı kategorisine giren bir DePIN ağı örneğidir. MapMetrics, blokzincir teknolojisini entegre eden ve kullanıcı katılımını yenilikçi “sürüşten kazanma” sistemiyle teşvik eden merkeziyetsiz bir navigasyon uygulaması geliştirdi. Bu ekosistemin merkezinde, MapMetrics akıllı telefon uygulamasıyla sorunsuz bir şekilde etkileşime giren ve arabalar, motosikletler ve bisikletler için özel olarak geliştirilmiş versiyonlarda mevcut olan Özel Konum İzleyici (SPT) bulunmaktadır. Bluetooth bağlantısı aracılığıyla, SPT, kullanıcılar seyahat ederken kapsamlı veriler toplar ve GPS ve diğer sensörleri kullanarak konum, hız ve olası yön gibi ayrıntılı bilgileri yakalar.

Veriler toplandıktan sonra, tüm veriler MapMetrics uygulaması içinde şifrelenir ve güvenli bir şekilde MapMetrics blokzincirine iletilir. Bu şifreleme süreci, kişisel bilgilerin anonim kalmasını sağlar ve veri paylaşım süreci boyunca kullanıcı gizliliğini korur. Seyahat verilerinin katkıları, MapMetrics’in navigasyon hizmetlerinin doğruluğunu ve kullanılabilirliğini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara MapMetrics ekosisteminin kripto parası olan MMAPS tokenleri kazandırır. Sistem, seyahat süresine dayalı olarak ödüller verir ve kötüye kullanımı önlemek için günlük kazanç sınırı koyar.

Veri kalitesini korumak ve sahtekarlık faaliyetlerini önlemek için MapMetrics, çeşitli araçlar için farklı SPT sürümleri uygular ve veri toplamanın her ulaşım modu için doğru ve spesifik olmasını sağlar. Sistem ayrıca yakındaki cihazlardan çift kazanç girişimleri gibi sahte davranışları tespit etmek ve önlemek için kontroller içerir. Bu önlemler, “sürüşten kazanma” sisteminin bütünlüğünü korur, kullanıcılar arasında güveni teşvik eder ve MapMetrics platformunun genel işlevselliğini optimize eder.

Enerji Ağları

Enerji DePIN'leri, geleneksel olarak birkaç büyük oyuncu tarafından domine edilen ve merkezi enerji santrallerine bağımlı olan enerji üretimini merkezsizleştirmeyi amaçlar. Bu ağlar, yenilenebilir enerji üretimini teşvik eder ve akıllı sözleşmeler aracılığıyla üreticiler ve tüketiciler arasında doğrudan işlemleri kolaylaştırarak enerji bağımsızlığını ve sürdürülebilirliği teşvik eder.

İşte enerji ağı kategorisine giren DePIN projelerine bir örnek:

Arkreen Network

Arkreen Network, yenilenebilir enerji kaynaklarının küresel bağlantısını ve ticarileştirilmesini kolaylaştırmak için tasarlanmış, Web3 tarafından desteklenen devrim niteliğinde bir dijital altyapıyı temsil ediyor. Bu ağ, yenilikçi uygulamalar aracılığıyla karbon azaltma çabalarını artırmaya adanmıştır.

Esasında, Arkreen Network özünde, hem tüketicileri hem de enerji üreticilerini yenilenebilir enerji çözümlerini benimsemeye teşvik eden tabandan gelen bir yaklaşımla başlar. İster çatılardaki güneş panelleri, ister evlerdeki enerji verimli cihazlar, ister yollardaki elektrikli araçlar olsun, her katkı bu merkeziyetsiz ekosistemde hayati bir rol oynar.

Enerji varlıklarını bağlamaktan daha fazlasını yapan Arkreen Network, bu teknolojilerin esneklik ve duyarlılığından yararlanır. Evinizin klima sisteminin yoğun saatlerde kullanımını ayarladığını veya elektrikli aracınızın enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda şarj olduğunu hayal edin. Arkreen bu eylemleri teşvik ederek kullanıcılar ile çevre arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ilişki geliştirir.

Energy Web

Energy Web, enerji sektöründeki DePINs'in bir başka örneğidir. Bireylerin ve küçük ölçekli üreticilerin enerji şebekesine katkıda bulunabileceği bir ekosistem oluşturarak enerji sektörünü merkezsizleştirmeye odaklanır. Ağın yönetimi akıllı sözleşmeler tarafından yönetilir, aracılar ortadan kaldırılır ve üreticiler doğrudan tüketicilerle bağlantı kurar. Bu model, yenilenebilir enerjinin kullanımını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda üretimi çok sayıda daha küçük kaynağa dağıtarak enerji şebekesinin direncini artırır.

A highly clean, photorealistic depiction of a smart city featuring cell phone towers and an energy grid with solar panels, representing Decentralized Physical Infrastructure Networks -DePINs.

Sunucu Ağları

Sunucular için merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağları, operatörlerin depolama kapasitesi veya işlem gücü gibi bilgi işlem kaynaklarına katkıda bulunduğu ve hizmetleri için tazminat aldığı düğüm ağlarından oluşur.

İşte sunucu ağları kategorisine giren bir DePIN projesine bir örnek:

Filecoin

Filecoin, sunucu kategorisinde bir DePIN ağı örneğidir. Filecoin, kullanıcıların kullanılmayan depolama alanlarını kiralayarak $FIL kazanmasını sağlayan merkeziyetsiz eşler arası bir dosya depolama ağıdır. Ağın merkeziyetsiz doğası, depolama hizmeti fiyatlarının merkezi bir otorite yerine piyasa dinamikleri tarafından belirlenmesini sağlar. Filecoin çeşitli veri formatlarını destekler, bu da onu farklı kullanım senaryoları için çok yönlü kılar. Özellikle, Internet Archive veri yedeklemesi için Filecoin kullanır ve Audius ve Huddle01 gibi diğer Web3 protokolleri müzik akışı ve video konferans veri depolaması için Filecoin'den yararlanır.

Sonuç

Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağları (DePINs), fiziksel varlıkları yönetme ve kullanma şeklimizde dönüştürücü bir değişimi temsil eder. Kontrolü merkeziyetsizleştirerek ve blokzincir teknolojisinden yararlanarak, DePINs çeşitli sektörlerde verimliliği, şeffaflığı, güvenliği ve demokratikleşmeyi artırır. DePINs, geleneksel altyapıyı devrim niteliğinde değiştirmeye hazırlanıyor. Bu ağları keşfetmeye ve geliştirmeye devam ettikçe, fiziksel altyapımızda yenilik ve dayanıklılığı artırma potansiyelleri muazzamdır.

Bu web sitesi, web deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanmaktadır.