Bỏ qua liên kết
An engaged group of individuals passionately discuss the intersection of blockchain technology, data connectivity, and the integration of the DePIN projects peaq and MapMetrics.

MapMetrics Hợp Tác Xây Dựng Định Danh Máy Đa Chuỗi của peaq trên Solana

MapMetrics đã sẵn sàng hợp tác với peaq MapMetrics đã sẵn sàng hợp tác để phát triển một cầu nối cho phép sử dụng công nghệ Multi-Chain Machine ID của họ trên nền tảng peaq đến tối đa tiềm năng của nó, cho phép các dự án DePIN dựa trên Solana được kết nối vào mạng của họ. Bằng cách tích hợp Solana, họ sẽ mở rộng khả năng đa chuỗi của mình vượt qua BNB Beacon Chain, Polkadot, Ethereum và nhiều hơn nữa, mang lại các chức năng tập trung vào máy cho dApps và DePIN trên nhiều mạng khác nhau.

Xây Dựng Định Danh Máy Đa Chuỗi

Chức năng của Định Danh Máy sẽ thiết lập các tính năng cốt lõi cho DePIN trên peaq, tận dụng sức mạnh của phần cứng trong thiết bị di động để xác thực và ký dữ liệu được ẩn danh, được thu thập bởi người dùng. Sự giới thiệu của Multi-Chain Machine IDs bởi peaq đảm bảo một hệ thống mạnh mẽ đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực của dữ liệu bằng cách liên kết nó với các định danh máy độc đáo. Điều này tăng cường bảo mật và thiết lập một liên kết có thể xác minh giữa các chủ thể dữ liệu và thông tin được xử lý.

Ngoài ra, một bảng phiếu bỏ phiếu cộng đồng, một thành phần cơ bản trong hệ sinh thái peaq, sẽ được phát triển. Bảng phiếu này sẽ phục vụ như một cơ chế an toàn và minh bạch, sử dụng công nghệ blockchain để hỗ trợ việc bỏ phiếu tổ chức cho các dự án khác. Trong cộng đồng MapMetrics, điều này sẽ quan trọng để mở rộng các tính năng của bản đồ, chẳng hạn như thêm camera giảm tốc độ, điều chỉnh siêu dữ liệu như giờ mở cửa của cửa hàng và nhiều hơn nữa. Những bổ sung này sẽ được xác nhận thông qua quy trình dân chủ, nâng cao độ tin cậy và độ chính xác của dữ liệu bản đồ.

Sự tích hợp của MapMetrics vào hệ sinh thái peaq điều này điều này phù hợp với mục tiêu của peaq là mở rộng khả năng tương thích của Multi-Chain Machine IDs của mình đến Solana. Sáng kiến này sẽ đảm bảo một chuyển đổi mượt mà cho các nhóm chuyển từ hệ sinh thái Solana, cung cấp quyền truy cập dễ dàng vào các chức năng DePIN của peaq. Nó nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia và hợp tác gia tăng, tạo một hệ sinh thái phồn thịnh trên peaq và tăng giá trị tổng cộng cho cộng đồng và các dự án của nó.

Bản Đồ Dẫn Đường Web 3 Thế Hệ Tiếp Theo

với việc tích hợp Machine ID của peaq, dự án MapMetrics sẽ cho phép bỏ phiếu mà không cần thiết bị phần cứng bổ sung. Giá trị của cuộc bỏ phiếu này đến từ người dùng đóng góp dữ liệu mới cho bản đồ, với cộng đồng đóng vai trò như người xác nhận. Qua bỏ phiếu, người dùng có thể quyết định liệu có triển khai các cập nhật được đề xuất hay dữ liệu mới không. Nhờ vào Machine ID, hệ thống có thể xác nhận rằng những phiếu bầu được đưa ra bởi người dùng đã đăng ký, thay vì bị giả mạo bởi bot hoặc bị can thiệp bởi trí tuệ nhân tạo. Điều này tạo ra một hệ thống cập nhật an toàn mang lại lợi ích cho người dùng thực và đảm bảo rằng chỉ có những người tham gia chính thức mới nhận được phần thưởng cho việc cập nhật và duy trì nền tảng. Xây dựng nền tảng của thế giới đầu tiên API Bản đồ Web3.

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm web của bạn.